ASAS Sertifisering AS - Tilbud på sertifisering

 

Firmanavn:
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Daglig leder
Ansvarlig instruktør
Antall instruktører
Ansvarlig kontrollør
Antall kontrollører
Epost
Telefon
Er virksomhet sertifisert fra før?
Virksomhetstype

Opplæring
Min virksomhet har kompetanse i og ønsker tilbud på sertifisering innen følgende fagområder:


Teleskoptruck tom. 10 tonn
Rundtsvingende teleskoptruck tom. 10 tonn
Mobilkraner
Tårnkraner
Sving og Portalkraner
Bro- og traverskraner
Lastebilkran med større kapasitet enn 2 tm
 
Løfteutstyr
T Løfte og stablevogner for gods med permanent fører
M Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW
   
Sakkyndig
Min virksomhet har kompetanse i og ønsker tilbud på sertifisering innen følgende fagområder:
G
Løfteinnretninger for hengende last
R
Løfteredskap
T
Løfte og stablevogner for gods
TB
Trallebaner
M
Masseforflytningsmaskiner >15kW
B
Utstyr på bergingsvogner
P
Personløftere
H
Hengestillas
K
Klatrestillas for høyder over 3m
S
Studio og scenerigger
BH
Byggeplassheiser
Kommentarer:

ASAS Sertifisering AS © 2019